Yusuf Al-Qaradawi tokoh ulama serba boleh, reformis dunia Islam

PEMILIHAN Presiden Persatuan Ulama Sedunia, Dr Yusuf Al-Qaradawi sebagai penerima Anugerah Tokoh Maal Hijrah Peringkat Antarabangsa 1431/2009M adalah tepat dan ditunggu-tunggu umat Islam di negara ini sejak sekian lama. Beliau adalah contoh tokoh ulama serba boleh, disanjungi kawan serta lawan dan dinobatkan sebagai reformis dunia Islam dalam segala bidang oleh banyak pihak.

Malahan melihat kepada keperibadian dan kewibawaan beliau yang begitu mengagumkan, di samping sebagai tokoh ilmuan, beliau juga turut diiktiraf sebagai pemikir, sarjana dan ikon intelek kontemporari pada abad ini. Bintang dunia Islam ini dilahirkan di Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir pada 1926 telah mendapat pendidikan tertingginya di Universiti al-Azhar sehingga ke peringkat Doktor Falsafah (PhD) dalam fiqh al-Zakat pada 1973. Beliau menjadi idola kepada ilmuan Islam di seluruh pelosok dunia dan dianggap sebagai ensiklopedia dan kamus bergerak umat Islam.

Jika sebelum ini kita hanya membaca, meneliti dan menelaah sekian banyak buku, makalah, kajian dan pelbagai bahan penulisan ilmiah serta fatwa-fatwa mutakhir yang dikeluarkan beliau melalui pelbagai medium tanpa memberi apa-apa penghargaan dan pengiktirafan kepada beliau, maka pemilihan beliau kali ini sebagai Tokoh Maal Hijrah adalah bukti terima kasih, penghormatan dan pengiktirafan tertinggi negara kita dan umat Islam di sini kepada golongan agama yang diwakili beliau.


Sebagai ulama yang ketrampilan, beliau juga diangkat sebagai tokoh tajdid yang tidak pernah kalah menyeru umat Islam kepada model keluasan fekah dan metodologi kemerdekaan minda dari ketaksuban pandangan tokoh atau mazhab tertentu kepada penilaian terhadap setiap pendapat dengan adil berteraskan landasan al-Quran dan al-Sunnah. Situasi ini kadang-kadang menjadikan beliau sebagai tokoh ulama yang agak kontroversi kerana tidak selari dengan sekolah pemikiran tradisional Islam.

Namun, jika dilihat pencapaian dan rekod sepanjang hidup beliau memperhambakan dirinya kepada dunia ilmu, di samping menjadi jurubicara umat di benua Islam dan seterusnya berusaha memberi khidmat serta kepakaran beliau kepada perkembangan agama Islam dan ummah secara keseluruhannya dengan begitu komited sekali selain konsisten berdakwah yang dianggap sebagai teras kerjayanya, malahan bertenaga menerajui usaha perubahan dan membangkitkan kesedaran Islam di seluruh dunia.

Dalam pada itu, buku terbarunya Fiqh al-Jihad yang juga karya terbesar selepas Fiqh al-Zakah, Fiqh al-Daulah, Fiqh al-Awlawiyyat dan banyak lagi karya ilmiah beliau yang tidak ternilai kepada umat Islam. Dalam Fiqh al-Jihad misalnya, beliau menekankan bahawa segala dakyah orientalis Barat yang masih berdegil menganggap amalan jihad sebagai jalan untuk menyebar agama Islam ke merata tempat di seluruh dunia perlu ditangani semua umat Islam di dunia.

Sehubungan itu, umat Islam di seluruh dunia perlu memahami konsep jihad dalam ajaran Islam yang sebenar agar dapat membantu mereka mempertahankan hujah berkaitan penyebaran agama Islam yang sering kali dikaitkan dengan penggunaan pedang, peperangan dan kekerasan melampau seperti yang direka dalam banyak bahan penulisan orientalis, Barat dan catatan sejarah lampau. Persepsi dan perspektif negatif ini perlu diperbetulkan segera agar tidak menjadi barah kepada dunia Islam.

Tekanan Emosi Remaja Islam


Masyarakat yang tertekan emosinya akan menunjukkan gejala seperti agresif,

mudah memberontak, marah yang tidak dapat dikawal, kemurungan, penyakit

mental dan membunuh diri. Pendekatan dakwah Islamiah adalah salah satu

bentuk sokongan yang boleh membantu menangani masalah tekanan emosi

remaja. Kajian ini dilakukan ke atas remaja di Kajang Selangor Darul Ehsan

adalah bertujuan untuk mengkaji sama ada remaja mengalami tekanan atau

pun tidak berdasar kepada simptom-simptom tekanan yang meliputi aspek

psikologi, fisiologi dan tingkah laku sosial. Selain daripada itu, kajian ini turut

mengkaji faktor-faktor utama tekanan dan cara-cara remaja menangani tekanan

sama ada cara positif atau negatif. Untuk mencapai tujuan ini, analisis telah

dilakukan ke atas 403 orang responden yang terdiri daripada remaja lelaki

dan perempuan yang berumur 16-17 tahun. Data yang diperlukan dikumpulkan

melalui soal selidik dan temubual berstruktur. Analisis data menggunakan

kaedah statistik deskriptif yang dijelaskan dalam bentuk jadual dan gambarajah

dengan huraiannya dalam bentuk kekerapan dan peratusan. Hasil kajian

menunjukkan bahawa remaja memang ada mengalami tekanan emosi yang

majoriti remaja menunjukkan simptom dari aspek psikologi. Hasil kajian ini

turut mendapati bahawa faktor utama yang menyebabkan tekanan ialah faktor

keluarga dan faktor persekitaran. Manakala dari aspek menangani tekanan

pula, kebanyakan remaja men PENDAHULUAN

Dari perspektif Islam, remaja dianggap sudah cukup umur atau diistilahkan

sebagai baligh. Pada peringkat remaja, golongan ini mengalami peralihan zaman,

antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa. Pada peringkat usia remaja,

berlaku perubahan yang pesat sama ada perubahan biologi, fizikal, mental dan

emosi serta perubahan tanggungjawab dan peranan. Untuk mengimbangi

perubahan-perubahan ini, golongan remaja sering berhadapan dengan masalah

dan konflik. Dengan sebab itu, berlakulah ketegangan dan tekanan emosi dalam

diri remaja.

Bagi remaja yang bersedia dengan kehadiran masalah dan sanggup

menerimanya dengan hati terbuka, mereka berjaya menerima perubahanperubahan

itu sekalipun kadang kala pahit baginya. Tetapi bagi sesetengah

remaja pula, tidak berupaya menyesuaikan atau menerima dengan mudah

perubahan tersebut, lalu menunjukkan gangguan psikologi pada dirinya.

Keadaan ini boleh menimbulkan ketegangan dan tekanan kepada emosi remaja.

Akibat dari tekanan yang dialami, remaja mungkin menunjukkan sikap yang

agresif, mudah memberontak, marah yang tidak dapat dikawal, kemurungan

dan terlibat dengan masalah sosial seperti merokok, lumba haram dan dadah

bagi melepaskan rasa tertekan.

Dari perspektif dakwah, remaja yang mengalami tekanan emosi terdedah

dengan masalah mental sekiranya permasalahan ini tidak ditangani lebih awal.

Golongan remaja ini merupakan golongan yang perlu diberi perhatian dan tidak

boleh diabaikan dalam usaha dakwah. Namun begitu, untuk mendapatkan

keberkesanan dakwah, pendakwah perlu membuat kajian bagi mengenal pasti

masalah yang dihadapi oleh remaja dan faktor-faktor yang menjadi punca

kepada permasalahan tersebut. Di samping itu, pendakwah perlu memahami

perkembangan psikologi remaja supaya dakwah yang disampaikan memberi

kesan jauh ke dalam diri golongan ini. Untuk mendapatkan dakwah yang

berkesan, pendekatan yang digunakan juga haruslah bersesuaian dan menarik

minat kepada golongan ini.

Oleh itu, dari perspektif dakwah kajian ini melihat dari tiga sudut iaitu

mengenalpasti dan memahami permasalahan sasaran dakwah (mad’u) iaitu

golongan remaja, pendekatan dakwah (manhaj dakwah) yang sesuai untuk

remaja yang mengalami tekanan emosi dan sudut pendakwah (da’i), iaitu

bagaimana pendakwah boleh membantu remaja untuk menangani tekanan emosi.

Keluasan Neraka yang amat dasyat

Untuk dikongsi, betapa kasihnya Rasulullah kepada umatnya....
Yazid Arraqqasyi dari Anas bin Malik ra. berkata: Jibrail datang kepada Nabi saw pada waktu yg ia tidak biasa datang dalam keadaan berubah mukanya, maka ditanya oleh nabi s. a. w. "Mengapa aku melihat kau berubah muka?"

Jawabnya: "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka, maka tidak layak bagi orang yg mengetahui bahawa neraka Jahannam itu benar, dan siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia
merasa aman daripadanya. "

Lalu nabi s. a. w. bersabda: "Ya Jibrail, jelaskan padaku sifat Jahannam."

Jawabnya: "Ya. Ketika Allah menjadikan Jahannam, maka dinyalakan selama
seribu tahun, sehingga merah, kemudian dilanjutkan seribu tahun sehingga putih, kemudian seribu tahun sehingga hitam, maka ia hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum nescaya akan
dapat membakar penduduk dunia semuanya kerana panasnya. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung di antara langit dan bumi nescaya akan mati penduduk bumi kerana panas dan basinya. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yg disebut dalam Al-Qur'an itu diletakkan di atas bukit, nescaya akan cair sampai ke bawah bumi yg ke tujuh. Demi Allah yg mengutus engkau dengan hak, andaikan seorang di hujung barat tersiksa, nescaya akan terbakar orang-orang yang di hujung timur kerana sangat panasnya, Jahannam itu sangat dalam dan perhiasannya besi, dan minumannya air panas campur nanah, dan pakaiannya potongan-potongan api. Api neraka itu ada tujuh pintu, tiap-tiap pintu ada bahagiannya yang tertentu dari orang laki-laki dan perempuan.."

Nabi s. a. w. bertanya: "Apakah pintu-pintunya bagaikan pintu-pintu rumah kami?" Jawabnya: "Tidak, tetapi selalu terbuka, setengahnya di bawah dari lainnya, dari pintu ke pintu jarak perjalanan 70,000 tahun, tiap pintu lebih panas dari yang lain 70 kali ganda."

(nota kefahaman: iaitu yg lebih bawah lebih panas)
Tanya Rasulullah s. a. w.: "Siapakah penduduk masing-masing pintu?"
Jawab Jibrail: "Pintu yg terbawah untuk orang-orang munafik, dan orang-orang yg kafir setelah diturunkan hidangan mukjizat nabi Isa a. s. serta keluarga Fir'aun sedang namanya Al-Hawiyah. Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim, pintu ketiga tempat
orang shobi'in bernama Saqar.

Pintu ke empat tempat Iblis dan pengikutnya dari kaum majusi bernama Ladha, pintu kelima orang yahudi bernama Huthomah. Pintu ke enam tempat orang nasara bernama Sa'eir." Kemudian Jibrail diam segan pada Rasulullah s. a. w. sehingga ditanya: "Mengapa tidak kau
terangkan penduduk pintu ke tujuh?" Jawabnya: "Di dalamnya orang-orang yg berdosa besar dari ummatmu yg sampai mati belum sempat bertaubat."

Maka nabi s. a. w. jatuh pengsan ketika mendengar keterangan itu, sehingga Jibrail meletakkan kepala nabi s. a. w. di pangkuannya sehingga sedar kembali dan sesudah sedar nabi saw bersabda: "Ya Jibrail, sungguh besar kerisauanku dan sangat sedihku, apakah ada seorang dari ummat ku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jawabnya: "Ya, iaitu orang yg berdosa besar dari ummatmu." Kemudian nabi s. a. w. menangis, Jibrail juga menangis, kemudian nabi s. a. w. masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sembahyang kemudian kembali dan tidak berbicara dengan orang dan bila sembahyang selalu menangis dan minta kepada Allah.(dipetik dari kitab "Peringatan Bagi Yg Lalai")

Dari Hadith Qudsi: Bagaimana kamu masih boleh melakukan maksiat sedangkan kamu tak dapat bertahan dengan panasnya terik matahari Ku. Tahukah kamu bahawa neraka jahanamKu itu:

1. Neraka Jahanam itu mempunyai 7 tingkat
2. Setiap tingkat mempunyai 70,000 daerah
3. Setiap daerah mempunyai 70,000 kampung
4. Setiap kampung mempunyai 70,000 rumah
5. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik
6. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak
7. Setiap kotak mempunyai 70,000 batang pokok zarqum
8. Di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 ekor ular
9. Di dalam mulut setiap ular yang panjang 70 hasta mengandungi lautan racun yang hitam pekat.
10. Juga di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70,000 rantai
11. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat

Mudah-mudahan dapat menimbulkan keinsafan kepada kita semua.

Wallahua'lam.

Al-Quran Surah Al- Baqarah Ayat 159

" Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterang an dan petunjuk hidayat, sesudah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Kitab Suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk."

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...