BERCOUPLE BUKAN BUDAYA UMAT ISLAM YANG BERIMAN


>BERCOUPLE, setiap kali kita mendengarnya akan terlintas di benak kita sepasang insan yang sedang mabuk cinta dan dilanda asmara. Saling mengungkapkan rasa sayang serta rindu, yang kemudiannya memasuki sebuah biduk pernikahan.

Lalu kenapa harus dipermasalahkan?

Bukankah cinta itu fitrah setiap anak adam?

Bukankah setiap orang memerlukan masa penyesuaian sebelum pernikahan?

CINTA,

Fitrah Setiap Manusia,

MANUSIA diciptakan oleh ALLAH SWT dengan membawa fitrah (insting) untuk mencintai lawan jenisnya. Sebagaimana firman-NYA; Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi ALLAH lah tempat kembali yang baik(Syurga). (Ali Imran: 14).

Berkata Imam Qurthubi: ALLAH SWT memulai dengan wanita kerana kebanyakan manusia menginginkannya, juga kerana mereka merupakan jerat-jerat syaitan yang menjadi fitnah bagi kaum lelaki, sebagaimana sabda Rasulullah SAW; Tiadalah aku tinggalkan setelahku selain

fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki daripada wanita.

(Hadis Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah)

Oleh kerana cinta merupakan fitrah manusia, maka ALLAH SWT menjadikan wanita sebagai perhiasan

dunia dan nikmat yang dijanjikan bagi orang-orang beriman di syurga dengan bidadarinya.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash r.a. berkata;

Rasulullah SAW bersabda; Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah

wanita yang solehah.

(Hadis Riwayat Muslim,NasaI, Ibnu Majah, Ahmad, Baihaqi)

ALLAH berfirman; Di dalam syurga-syurga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.

(ar-Rahman: 70)

Namun, Islam tidak membiarkan fitnah itu mengembara tanpa batasannya. Islam telah

mengatur dengan tegas bagaimana menyalurkan cinta, juga bagaimana batasan pergaulan antara

dua insan berlawanan jenis sebelum nikah, agar semuanya tetap berada pada landasan etika dan

normal yang sesuai dengan syariat.

ETIKA PERGAULAN DAN BATAS PERGAULAN DI ANTARA LELAKI DAN WANITA MENURUT ISLAM.

1.Menundukkan pandangan:

ALLAH memerintahkan kaum lelaki untuk menundukkan pandangannya, sebagaimana firman- NYA; Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan

pandangannya dan memelihara kemaluannya.

(an- Nuur: 30)

Sebagaimana hal ini juga diperintahkan kepada kaum wanita beriman, ALLAH berfirman;

Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya.

(an- Nuur: 31)

2.Menutup Aurat; ALLAH berfirman dan jangan lah mereka

mennampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka

melabuhkan kain tudung ke dadanya.

(an-Nuur: 31)

Juga Firman-NYA; Hai nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu

dan isteri- isteri orang mukmin:

Hendaklah mereka melabuhkan jilbabnya ke seluruh tubuh

mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, kerana itu mereka tidak diganggu.

Dan ALLAH adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(an-Nuur: 59).

Perintah menutup aurat juga berlaku bagi semua jenis. Dari Abu Daud Said al-Khudri r.a.

berkata: Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seseorang lelaki memandang aurat lelaki, begitu

juga dengan wanita jangan melihat aurat wanita.

3.Adanya pembatas antara lelaki dengan wanita;

Kalau ada sebuah keperluan terhadap kaum yang berbeza jenis, harus disampaikan dari

balik tabir pembatas.

Sebagaimana firman-NYA; Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka (para wanita)

maka mintalah dari balik hijab.

(al-Ahzaab: 53)

4.Tidak berdua-duaan Di Antara Lelaki Dan Perempuan;

Dari Ibnu Abbas r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah seorang

lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita kecuali bersama mahramnya.

Hadis Riwayat Bukhari

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...